O hradě Lipnici

Jeden z nejmohutnějších českých hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka, nabízí procházku monumentální středověkou architekturou. Charakteristickou siluetu hradu vymezují dva rozsáhlé obytné paláce – Thurnovský a Trčkovský – a dvě monumentální věže, obranná Velká věž a obytná věž Samson. Ten, kdo vystoupá na nově otevřený ochoz věže Samson, bude odměněn nádherným výhledem do širokého okolí. Na hradě je k vidění nejen archeologická expozice nebo rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé, ale také velmi cenná hradní kaple sv. Vavřince z první čtvrtiny 14. století. Kaple je architektonicky nejcennější částí hradu a je zajímavá i svou historií. Právě zde byli v roce 1417 vysvěceni první husitští kněží v Českém království. Hrad Lipnice nabízí návštěvníkům volnou prohlídku, což ocení zejména rodiny s dětmi. Jejich pozornost jistě upoutá tajuplná pověst o pokladu pánů z Landštejna, který je na Lipnici údajně ukryt. Poznávacím znamením je třetí kříž, pod nímž by měl být poklad uschován. Prvé dva kříže jsou vytesány v kamenném ostění hradní brány, zatímco třetí kříž je neznámo kde.