Hradní bobříci

Během volné prohlídky hradu jsme pro děti ve spolupráci s českými skauty připravili plnění hradních bobříků. Na pokladně hradu si můžete požádat před začátkem prohlídky o kartičku s pravidly a pokyny. Pokud se dětem podaří najít a splnit všech sedm bobříků, dostanou na konci prohlídky v pokladně malou odměnu. Součástí prohlídky hradu je také komnata ve věži Samsonu, kde se seznámíte se sedmi rytířskými ctnostmi.