Svatební obřady na hradě Lipnici v roce 2024

Také v roce 2024 můžete uzavřít civilní i církevní sňatek v kapli sv. Vavřince a sv. Josefa na hradě Lipnici.

Termíny civilních svatebních obřadů v hradní kapli v roce 2024

 • čtvrtek 18. dubna
 • sobota 20. dubna
 • čtvrtek 25. dubna
 • sobota 27. dubna
 • sobota 11. května
 • čtvrtek 16. května
 • sobota 18. května
 • čtvrtek 23. května
 • čtvrtek 6. června
 • sobota 8. června
 • čtvrtek 20. června
 • sobota 22. června
 • čtvrtek 11. července
 • sobota 13. července
 • čtvrtek 25. července
 • sobota 27. července
 • čtvrtek 8. srpna
 • sobota 10. srpna
 • čtvrtek 22. srpna
 • sobota 24. srpna
 • čtvrtek 5. září
 • sobota 7. září
 • čtvrtek 19. září
 • sobota 21. září
 • čtvrtek 3. října
 • sobota 5. října

   V určené dny jsou svatební obřady vypsány vždy od 10 do 14 hodin. Poplatek za pronájem hradní kaple činí 6.050,- Kč včetně DPH. Svatební obřad, přesný termín a hodinu obřadu a další formální náležitosti je nutné dojednat na matrice městského úřadu v Lipnici nad Sázavou na tel. +420 569 486 139 nebo na e-mailu mesto@lipnicens.cz stejně jako celkovou výši platby za svatební obřad včetně poplatku pro městský úřad.

Církevní obřad je potřeba individuálně dojednat na tel. +420 606 521 973 mimo výše uvedené termíny.