Knižní čtvrtky NPÚ: Návesní kaple jižních Čech

Holašovice – štítová kaple, stav v roce 2017, foto Michaela Špinarová

V rámci Knižních čtvrtků NPÚ vás zveme na představení publikace Návesní kaple jižních Čech. Publikace na pozadí celkem 284 objektů doplněných bohatou fotografickou a ikonografickou dokumentací představuje výsledky dlouholetého plošného průzkumu drobných sakrálních staveb na území Jihočeského kraje, který oba autoři prováděli od 90. let 20. století.

Akce se koná ve čtvrtek 15. 6. 2023 v přednáškovém sále v pražském sídle NPÚ na Liliové 5 od 16 hodin.

Vstup je bez předchozí rezervace a je zdarma.

Knižní čtvrtky NPÚ jsou součástí institucionální diskusní platformy PPXXI (Památková péče 21. století).


Návesní kaple jižních Čech.

Úvod publikace přibližuje společensko-historické pozadí v polovině 18. století, které se stalo impulzem pro vznik prvních návesních kaplí v intravilánech nejen jihočeských vesnic. Těžištěm publikace je nástin typologického vývoje návesních kaplí od 1. poloviny 18. století do poloviny 19. století se zaměřením na specifika jednotlivých subregionů jižních Čech. Stavební vývoj jednotlivých staveb doplňují základní historická data mnohdy živě dokreslující společenský život na jihočeském venkově. Publikace představuje celkem 284 objektů doplněných bohatou fotografickou a ikonografickou dokumentací.

Typologický a historický vývoj návesních kaplí od poloviny 19. století do současnosti přinese druhý díl publikace, jehož vydání se předpokládá v roce 2025.

8. 6. 2023, KK

Související akce

Knižní čtvrtky NPÚ: Praha kamenná

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

16. 2. 2023

16.00 – 18.00

Knižní čtvrtky NPÚ: Románský kostel v Dolních Chabrech a jeho předchůdci

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

23. 2. 2023

16.00 – 18.00