Klášter Sázava - sváteční prohlídky 17. - 19. 11. 2023

U příležitosti oslav výročí Sametové revoluce Vás zveme v podzimním čase na prohlídky Sázavským klášterem o prodlouženém víkendu 17. a 19. listopadu do místa, kde sv. Prokop oral s čertem a dal všem dalším „potomkům“, včetně dnešní a budoucí generace, srozumitelný návod, jak bojovat o svou vnitřní svobodu a v návaznosti na to i svobodu vnější. Prohlídka je vedena v exteriérech i interiérech hlavní klášterní budovy včetně gotické kapitulní síně, tzv. opatské kaple, barokního refektáře i ambitu s odkrytými i odkrývanými malbami zabílenými v 19. století.

Prohlídky začínají v 10:15 a v 13:15 hodin.

možné zakoupit prohlídky online ZDE